LINCOLN ELECTRIC BESTER / SPAWMET

Elektrody do spawania stali niskostopowych i niskowęglowych:

Elektrody do spawania stali kwasoodpornych:

Elektrody do naprawy i regeneracji:

Elektrody do spawania żeliwa:

Druty do spawania stali niskowęglowych:

Druty do spawania metodą TIG/MAG stali wysokostopowych: